Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniewie

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniewie, Koniewo 9, 72-510 Wolin
Numer identyfikacyjny REGON
00122245800000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.


Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
koniewo9@wp.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
koniewo9@wp.pl
Telefon kontaktowy
913266322
Data
2021-03-25


Miejscowość
Koniewo
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat
Powiat kamieński
Gmina
Wolin (obszar wiejski)


Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody


Dział 1. Dostępność architektoniczna


Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1


1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
[ X ] NIE


2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] NIE


3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE


4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK


5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE


Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia. Jedno dla uczniów, pracowników, rodziców, interesantów. Drugie wejście dla
kucharki i dostawców towaru do kuchni szkolnej. Wejścia do szkoły po schodach (trzy stopnie). Korytarz na parterze dostępny
jest po pokonaniu schodów wejściowych do szkoły, na piętrze po pokonaniu schodów wejściowych na piętro. Brak wind. W
budynku szkoły nie ma zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Na parterze budynku
znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na terenie placówki brak miejsc parkingowych. Do szkoły
może wejść osoba z psem asystującym.


Dział 2. Dostępność cyfrowa


1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron: 2
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej pspkoniewo.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna


Adres strony internetowej bip.pspkoniewo.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna


Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, tj. 25.03.2021r. podmiot Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniewie posiada i
publikuje deklarację dostępności strony internetowej: pspkoniewo.pl oraz bip.pspkoniewo.pl

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna


1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny
[ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny
[ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych
[ X ] TAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych
[ X ] TAK
e. Przesyłanie faksów
[ X ] NIE
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online)
[ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty
[ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)
[ X ] NIE
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2


3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym


1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - wersja dostępna - PSP Koniewo.pdf (PDF, 66.56Kb) 2021-04-01 10:59:04 255 razy
2 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf (PDF, 105.80Kb) 2021-03-29 18:59:33 276 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Żurawska 29-03-2021 18:59:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Żurawska 29-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Żurawska 01-04-2021 11:01:13